Nesil Yazar kasa Adisyon Programı Entegre

2018 yılında revize edilen verdi usul kanunu tebliği gereğince restoranlarda kullanılan adisyon programları ile yeni nesil yazar kasaların entegre edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Gerekli bağlantı ve entegrasyonların tamamlanması için verilen son tarih ise 01.10 2018 olmuştur.

Zorunlu olan bu entegrasyonlar ise iki farklı şekilde yapılabilmektedir.

Bunlardan ilki kablolu entegrasyondur. Kullanılması önerilen restoran profili ise self servis ile çalışan restoranlar oluşturmaktadır.